Wie zijn wij

START
In 1992 is in  „Het Drachtster Lyceum“  het Noordelijk Huiswerk Instituut opgericht.
Met als doel leerlingen huiswerkbegeleiding en bijles te geven.
Wij hebben dus al meer dan 30 jaar ervaring.

VESTIGINGEN
Er kwamen  snel vestigingen in andere scholen bij.
1993 Leeuwarden in het “Leeuwarden – Lyceum”
1995 Sneek in  “RSG Magister Alvinus”
1997 Heerenveen een eigen vestiging  “Nieuwstraat 21”
2002 Amstelveen in het  “Keizer Karel College”
2008 Leek in  “De Lindenborg”
De naam veranderde in  Huiswerkinstituut NHI .
In  2012  werd de naam  NHI Studiebegeleiding.  Informatie hierover vindt u op de site  www.studiecentra.nl.  NHI studiebegeleiding is aangesloten bij de landelijke vereniging van Studiebegeleidingsinstituten  www.lvsi.nl.
In 2016 is daar PLEK huiswerkbegeleiding bij gekomen dat gevestigd is in Bussum. Informatie hierover vindt u op de site www.plekhuiswerkbegeleiding.nl

ONLINE BIJLES
Het leek een logische stap om (na 25 jaar huiswerkbegeleiding)  ook online te gaan. Om deze reden is  in 2019  worldwidedocent.nl opgestart. Nu kunnen kinderen van expats gebruik kan maken van de mogelijkheid om rechtstreeks online bijles te krijgen. Wij werken met docenten die ook voor de  huiswerkinstituten  NHI en PLEK werken en met Nederlands sprekende docenten die ( tijdelijk ) in Australie, Marokko, Oostenrijk, Spanje of Suriname wonen.