Hoe werkt het

AANMELDING
De ouder/verzorger meldt de leerling  aan.  Wij zoeken een ervaren docent uit met kennis van het gevraagde vak en het juiste niveau en nemen via WhatsApp contact op met de ouder/verzorger. De leerling krijgt  steeds dezelfde docent die rekening kan houden met de leermethode die het best bij de leerling past. Wij werken  niet met chat sessies met verschillende docenten.

AFSPRAKEN
De docent neemt via WhatsApp contact op met de leerling. De leerling spreekt met de docent de dag en het tijdstip van de eerste gratis bijles af.
Het is belangrijk dat het werken met online bijles bevalt. Er moet een klik met de docent zijn. Pas dan wordt ( wanneer u dat meld viahet mobiele nummer 0653923288 ) verder gegaan met de online bijlessen tot het aantal ( met u afgesproken ) lessen gegeven is. Voor meer bijlessen is één berichtje via het contactformulier voldoende. U kunt ook een WhatsApp bericht sturen.

GRATIS PROEFLES
Deze manier van online bijles krijgen is bijzonder effectief. Wij gaan altijd uit van 1 gratis bijles. Een snelle internetverbinding is wel een vereiste.

Dit zien leraar en leerling op het interactieve Whiteboard GoogleJamboard . Er wordt ook met ZOO gewerkt.