Hoe werkt het

EERSTE UUR GRATIS
Deze manier van bijles krijgen is bijzonder effectief. Wij gaan altijd uit van 1 uur gratis bijles. Een snelle internetverbinding is wel een vereiste.
Een tweede leerling  kan desgewenst  meekijken met de bijlessen.

DOCENTKEUZE
De ouder/verzorger meldt de bijles leerling  aan op  www.leraar.online.  Wij zoeken een ervaren docent uit met kennis van het gevraagde vak en het juiste niveau en nemen via WhatsApp contact op met de ouder/verzorger. De leerling krijgt  steeds dezelfde docent die rekening kan houden met de leermethode die het best bij de leerling past. Wij werken  niet met chat sessies met verschillende docenten. Wij onderscheiden 4 soorten docenten voor de verschillende bijles vakken.
1 –  Basisschool :                                                    alle vakken
2 –  Voortgezet onderwijs  klas 1 en 2 :         alle vakken
3 –  Voortgezet onderwijs  klas 3 en 4 :         alle vakken
4 – Voortgezet onderwijs  klas 5 en 6 :          alle vakken

AFSPRAKEN
De docent neemt via WhatsApp contact op met de leerling. De leerling spreekt met de docent de dag en het tijdstip van de eerste gratis bijles af.
Het is belangrijk dat het werken met online bijles bevalt. Er moet een klik met de docent zijn. Pas dan wordt verder gegaan met de online bijles tot het aantal ( met de ouders afgesproken ) bijlessen gegeven is. Voor meer bijlessen is één berichtje naar info@worldwidedocent.nl voldoende.

Een tweede leerling  kan desgewenst  meekijken met de bijlessen.

DOCENTKEUZE
De ouder/verzorger meldt de bijles leerling  aan op  www.worldwidedocent.nl.  Wij zoeken een ervaren docent uit met kennis van het gevraagde vak en het juiste niveau en nemen via WhatsApp contact op met de ouder/verzorger. De leerling krijgt  steeds dezelfde docent die rekening kan houden met de leermethode die het best bij de leerling past. Wij werken  niet met chat sessies met verschillende docenten. Wij onderscheiden 4 soorten docenten voor de verschillende bijles vakken.
1 –  Basisschool :                                                    alle vakken
2 –  Voortgezet onderwijs  klas 1 en 2 :         alle vakken
3 –  Voortgezet onderwijs  klas 3 en 4 :         alle vakken
4 – Voortgezet onderwijs  klas 5 en 6 :          alle vakken

AFSPRAKEN
De docent neemt via WhatsApp contact op met de leerling. De leerling spreekt met de docent de dag en het tijdstip van de eerste gratis bijles af.
Het is belangrijk dat het werken met online bijles bevalt. Er moet een klik met de docent zijn. Pas dan wordt verder gegaan met de online bijles tot het aantal ( met de ouders afgesproken ) bijlessen gegeven is. Voor meer bijlessen is één berichtje naar info@worldwidedocent.nl voldoende.

WAT ZIE JE OP HET WHITEBOARD

Dit ziet de  bijlesdocent  op het scherm van de computer als de beeld in beeldfunctie wordt gebruikt :

  •  De bladzijden van het boek waarop de moeilijke vraagstukken staan worden als foto ingeladen en op het whiteboard gezet.
  • Er kan door docent en leerling op het whiteboard geschreven worden met verschillende kleuren.
  • Door de beeld in beeldfunctie kunnen  leerling en docent elkaar zien en spreken.
  • Dit laatste wordt meestal met WhatsApp via de mobiele telefoon gedaan.