Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worldwidedocent.nl onderdeel van leraar.online 

 1. De eerste proefles  is altijd gratis.
 2. Wanneer er geen klik tussen docent en leerling is, zorgt worldwidedocent voor een andere docent.  Alles stopt wanneer de online methode dan nog niet bevalt.
 3. Wanneer de leerling na de proefles tevreden is over de docent en de les, geeft de ouder op het contactformulier aan dat ze doorgaan met het gekozen aantal lessen. Wij sturen dan via leraar.online  een factuur.
 4. Het aantal lessen dient altijd vooruit betaald te worden.
 5. Wij gaan uit van het principe (niet goed geld terug).
 6. Alle gerekende lessen duren in principe 60 minuten. In overleg kan een les een kwartier langer of korter duren.
 7. De nieuwe les begint exact op de met de docent afgesproken tijd.
 8. Na afloop van dit aantal  lessen, vragen wij de ouders of de leerling  door mag gaan met een nieuw aantal van 5, 10 of 20 lessen.
 9. Na elke 5 lessen sturen wij de uren en data’s met een korte rapportage  naar de ouders en de leerling.
 10. Online bijlessen moeten bij voorkeur op achtereenvolgende weken gegeven worden.
 11. De leerling kan  met de leraar een strippenkaart systeem afspreken.
 12. Er is wel een maximale uitloop van één les per twee weken, wat betekent dat:
 13. 5 lessen moeten in maximaal 10 weken worden gegeven.
 14. 10 lessen moeten in maximaal  20 weken worden gegeven.
 15. 20 lessen moeten in maximaal  40 weken worden gegeven.
 16. Wanneer deze periode wordt overschreden, vervallen automatisch de resterende bijlessen.
 17. Bij onverwachte situaties ( zoals langdurige ziekte ) kan het resterende aantal lessen worden opgeschort of teruggestort.
 18. Alleen in overleg, kunnen lessen meegenomen worden naar het volgende schooljaar.
 19. Een online bijles wordt door de docent altijd voorbereid en hij / zij  is op dat uur volledig beschikbaar . Om deze reden gelden de volgende regels:
 20. Een les  die  24 uur van te voren is afgezegd, wordt  niet in rekening gebracht.
 21. Een les  die niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt wel in rekening gebracht.
 22. Een les die twee maal achter elkaar 24 uur van te voren afgezegd wordt als halve les in rekening gebracht.
 23. Bij onverwachte ziekte wordt een halve bijles in rekening gebracht, omdat het uur wel door de docent is voorbereid en ingepland.